Meteen naar de inhoud

Toolbox duurzaam bodemgebruik ’s-Hertogenbosch

Een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving, dat wil de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daar is duurzaam bodemgebruik een heel belangrijk onderdeel van. Maar waarom is duurzaam bodemgebruik dan zo belangrijk? En wanneer doe je het goed in je projecten? Plein Civiel maakt het met de gemeente concreet. In een workshop bepalen we de richting. Met een visie in de vorm van een flyer is deze makkelijk te delen. En met de toolbox geven we concrete tips waar de afdelingen rekening mee kunnen houden.

Overzicht van onze werkzaamheden

Workshop duurzaam bodemgebruik | Visie & flyer | Toolbox duurzaam bodemgebruik| Implementatie- en communicatietraject

Duurzaam bodemgebruik als vanzelfsprekend op de voorgrond

​In overvol Nederland is nog te weinig aandacht voor de ondergrond. Terwijl het ondergronds steeds drukker wordt. De bodem wordt o.a. gebruikt voor waterwinning, kabels en leidingen, maar ook voor parkeergarages en tunnels. Voorzieningen voor warmte en koude opslag zijn in opkomst. Als partijen die aan projecten werken  onvoldoende rekening mee houden met duurzaam bodemgebruik, liggen (toekomstige) conflicten op de loer en worden kansen gemist. Aanpassingen achteraf zijn bijzonder lastig en kostbaar. Het is zaak om in beginfases van projecten al weloverwogen keuzes te maken. Maar hoe pakken we dat aan?

We hebben tijdens de werksessies ‘Duurzame ondergrond’ een ingewikkeld vraagstuk zeer grondig en multidisciplinair uitgewerkt in een visie en een toolbox. Met als doel de urgentie van een duurzaam bodemgebruik aan de collega’s van de gemeente ‘s-Hertogenbosch duidelijk te maken en het bewustzijn bij hen te vergroten. Ik denk dat we hier met elkaar goed in geslaagd zijn
Bodemadviseur Roger Derksen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch
Met de workshop hebben we twee vragen beantwoord: 1) Waarom is de ondergrond zo waardevol en 2) Wanneer doe je het goed?
Met de workshop hebben we twee vragen beantwoord: 1) Waarom is de ondergrond zo waardevol en 2) Wanneer doe je het goed?
Mensen van onder andere economische zaken en het ingenieursbureau deden mee. Maar ook een ecoloog, een projectleider, bodemdeskundigen en een specialist energietransitie.
Mensen van onder andere economische zaken en het ingenieursbureau deden mee. Maar ook een ecoloog, een projectleider, bodemdeskundigen en een specialist energietransitie.

Er zijn meerdere stappen nodig om dit te bereiken. Er is al veel kennis aanwezig en er zijn uitgebreide rapporten geschreven. De waarde van de bodem is door de gemeente op een ideaal toekomstbeeld vastgesteld. Maar mensen verschillen in hoe ze dingen aanpakken en afdelingen binnen een organisatie werken niet hetzelfde. Of mensen beseffen zich überhaupt niet dat hun werk en de acties die ze ondernemen zo veel impact hebben op de ondergrond of een duurzame leefomgeving. Dit alles vraagt om communicatie op maat, beginnen bij het begin.

Communicatietraject

Plein Civiel organiseerde werksessies, waarvan we een beeldverslag en een visie maakten, gedragen door álle aanwezigen. Centraal hierin staat het nemen van verantwoordelijkheid. We leren van eerdere pogingen om ambassadeurs in te zetten en pasten hier het communicatietraject op aan. Dit traject bestaat uit een aantal stappen; eerst informeren, dan bewustwording en eigenaarschap en vervolgens gedragsverandering. Concrete acties zijn o.a. het inrichten van een intranetomgeving, het organiseren van kennissessies, het vormen van een heuse bodemgroep en het maken van een ondergrondse omgeving in 3D. Ook het intern borgen voor de continuïteit wordt niet vergeten.

duurzaam bodemgebruik

Op dit moment bevinden we ons aan het begin van het communicatietraject. We werken ernaar toe dat duurzaam bodemgebruik een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het werk binnen gemeenten. Voor álle betrokkenen. Een mooie uitdaging, want de bodem is van onschatbare waarde voor een duurzame leefomgeving!

​Plein Civiel doorgrond de uitdaging en wijst u graag de weg naar een duurzaam bodemgebruik in uw gemeente.