Meteen naar de inhoud

Procesmanagement, efficiënte processen voor unieke projecten

Wij zijn gedreven in het ontwikkelen van pragmatische processen voor lastige projecten. We begeleiden integrale processen en nemen als procesmanager actief deel aan multidisciplinaire project- en bouwteams, waarin we nauw samenwerken met diverse partijen.

Bij Plein Civiel hebben we een veel ervaring met het bedenken van efficiënte processen, vooral voor projecten met een uniek karakter. We zien het als een uitdaging om een passende aanpak te ontwikkelen die naadloos aansluit bij de behoeften van het project of participatietraject.

Samenvatting procesmanagement

Ontwikkelen efficiënte processen voor unieke projecten
Pragmatische aanpak met duidelijke resultaten
Realiseren van beleidsdoelen
Toegankelijke en gestructureerde projectinformatie
Ervaren en betrokken procesmanagers

Een pragmatische aanpak met duidelijke resultaten

Onze voorkeur gaat uit naar een praktische en transparante benadering, waarbij we een duidelijke rolverdeling en heldere tussenresultaten formuleren. We werken deze processen uit in begrijpelijke processchema’s, zodat alle betrokkenen een duidelijk beeld hebben van de stappen die genomen moeten worden en het uiteindelijke resultaat dat we willen bereiken. Ook de planning en de verantwoordelijkheden hebben hierin een plek.

Realiseren van bestuurlijke en beleidsdoelen

Bij Plein Civiel betrekken we altijd de hogere beleidsdoelen van onze opdrachtgevers in onze aanpak. Hiermee benutten we een regulier project als middel om bij te dragen aan het realiseren van de lange termijn doelen van onze opdrachtgever zoals vastgelegd in bijvoorbeeld een bestuursakkoord of in het beleid. En zo dragen wij met het project bijvoorbeeld een steentje bij aan een gezonde stad, waar voetgangers en fietsers prioriteit hebben.

Verzekerd van een soepele procesbegeleiding voor complexe projecten

Bij Plein Civiel fungeren we niet alleen als experts in efficiënte procesontwikkeling, maar ook als begeleiders van processen. We hebben ruime ervaring in het begeleiden van projecten waarbij continuïteit een uitdaging vormt. Denk hierbij aan projecten met talrijke stakeholders en betrokken organisaties.

Toegankelijke en gestructureerde projectinformatie

Om ervoor te zorgen dat het project vlot verloopt en betrouwbare tussenresultaten behaald worden, maken we gebruik van periodieke overlegmomenten. We leggen afspraken en projectinformatie gestructureerd vast en maken deze data toegankelijk in onze databases. Deze informatie is ook altijd toegankelijk tijdens werksessies en bouwteamoverleggen.

Ervaren en betrokken procesmanagers voor een vlotte voortgang

Bij Plein Civiel begrijpen we dat een gestroomlijnd en gestructureerd procesmanagement cruciaal is voor het realiseren van een succesvol project. Onze ervaren en betrokken procesmanagers zorgen er voor dat ook jouw project vlot verloopt, ongeacht de complexiteit of het aantal betrokken partijen.