Meteen naar de inhoud

Een gezonde omgeving voor de Thomas van Aquinostraat

Een gezonde omgeving is belangrijk. Daarom benutten we graag het geplande groot onderhoud voor de Thomas van Aquinostraat om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Er is niet alleen aandacht voor de aanleg van het riool, een snelfietsroute het opknappen van de verhardingen en het groen. Nee, want er is ook aandacht voor zelfredzaamheid, gezondheid, dynamiek, ontmoetingen en sociale binding. En dat doen onze technische adviseurs in nauwe samenwerking met onze verschillende partners uit de zorg.

Overzicht van onze werkzaamheden

Informatiebijeenkomsten |Communicatiemateriaal | Workshop met sociale partners | Technisch en sociaal onderzoek | Programma van eisen en schetsontwerp | UAV-GC contract | Aanbestedingsproces 

De bewonersbijeenkomsten hebben we gehouden in de zorginstelling in de wijk. Zo is de gewenste integratie tussen wijkbewoners en clienten al tijdens het planproces op gang gekomen. Mensen uit de wijk die soms eenzaam zijn en weinig te besteden hebben worden hier gastvrij ontvangen voor een voordelige maaltijd en een fijn gesprek.
De bewonersbijeenkomsten hebben we gehouden in de zorginstelling in de wijk. Zo is de gewenste integratie tussen wijkbewoners en clienten al tijdens het planproces op gang gekomen. Mensen uit de wijk die soms eenzaam zijn en weinig te besteden hebben worden hier gastvrij ontvangen voor een voordelige maaltijd en een fijn gesprek.

Verder kijken

In de Stadsstrategie van Tilburg staat beschreven hoe de stad invulling wil geven aan de praktijk. Uitgangspunt is om ‘de basis op orde’ te hebben. Om dit voor elkaar te krijgen zal in 2018 groot onderhoud uitgevoerd worden aan de Thomas van Aquinostraat en diverse omliggende straten, bestaande uit onderhoud en beheer van de bestratingen, de riolering, de openbare verlichting en het groen. Maar, dit is ook hét moment om verder te kijken en meerdere punten uit de Stadsstrategie mee te nemen in het project. Zoals ruimte voor zelfredzaamheid, gezondheid, dynamiek, ontmoetingen en sociale binding. Een gezonde omgeving, een wijk die aansluit bij de leefstijlen van bewoners. Een wijk die daarnaast ook toegankelijk is en zichtbaar groen en water heeft. Dé kans om het hele plaatje aan te pakken. Soms zal dit vragen om een andere openbare ruimte inrichting die niet perse meer geld kost, maar wel meer bijdraagt aan een leefbare, vitale en gezonde wijk.

De hekken van de zorginstelling zijn geopend. De aangrenzende weg waar hard werd gereden is getransformeerd naar groen. Goed voor de verbinding tussen mensen uit de wijk en de instelling maar ook voor het klimaat en de verkeersstructuur. Deze integrale aanpak past perfect bij onze visie op de openbare ruimte

Kern van de aanpak is het centraal stellen van de bewoners en gebruikers van de straat. Om dit project zo gedegen mogelijk uit te voeren, heeft Plein Civiel samenwerking gezocht met partijen die veel kennis hebben op het gebied van gezondheid en sociale aspecten, zoals de GGD, Amarant, Contour/De Twern en woningbouwverenigingen Tiwos en Wonenbreburg. Samen met deze partners, bewoners en gebruikers is gekeken naar de behoeftes in de wijk op basis van onderstaande vragen.

  • Wat zorgt ervoor dat bewoners en gebruikers zich prettig voelen? 
  • ​Hoe kan de openbare ruimte bijdragen aan bijvoorbeeld de gezondheid van de mensen in de straat? 
  • Hoe kan het gevoel van veiligheid worden versterkt?​
Het ontwerp dat als onderdeel van ons werk is geïntegreerd in het UAV-GC contract. Dit schetsontwerp is op basis van ons programma van eisen gemaakt door onze partner Buro Berg.
Het ontwerp dat als onderdeel van ons werk is geïntegreerd in het UAV-GC contract. Dit schetsontwerp is op basis van ons programma van eisen gemaakt door onze partner Buro Berg.

Bewegen en sociale contacten

Het toevoegen en toegankelijk maken van meer groen in combinatie met water biedt kansen om de openbare ruimte zo in te richten dat bewegen en sociale contacten gestimuleerd worden. Het aanleggen van een looproute tussen park en zorginstelling en het creëren van ontmoetingsplekken maakt dat bewoners en gebruikers zich prettig en gezonder voelen in hun omgeving. Het onveilige gevoel is positief om te buigen door hard rijden en de parkeerdruk in de wijk aan te pakken en het verbeteren van de verlichting.

De resultaten van deze aanpak zijn vastgelegd in een programma van eisen, en dient als basis voor verdere uitwerking in een aanbestedingscontract.

Wilt u of uw organisatie meer weten over deze aanpak voor een gezonde omgeving? Volg ons op social media, meld u aan voor de nieuwsbrief of bel.

Hieronder staan de verschillen in beeld! Wij kijken met trots terug op dit geslaagde project met alle betrokkenen.​ Klik op een foto om deze te vergroten.

Thomas van aquinostraat 1
Thomas van aquinostraat 2
Thomas van aquinostraat 3