Meteen naar de inhoud

Participatieprogramma leidraad herinrichting Steensel 

Ooit aangelegd als verbindingsweg tussen Turnhout en Eindhoven verdeelt de Eindhovenseweg het dorp Steensel nu in tweeën. Al jaren hebben de bewoners de wens om weer één dorp te vormen. De komst van de N69 en de grootschalige onderhoudsopgave in een groot deel van Steensel zijn een mooie kans. In de ‘Leidraad Steensel weer één dorp’ hebben we samen met de bewoners vastgelegd wat nodig is om van Steensel weer één dorp te maken. Zodat we daar in de aanstaande projecten rekening mee kunnen houden.

Overzicht van onze werkzaamheden

Maken participatieprogramma | Begeleiden werkgroepbijeenkomsten | Creëren draagvlak en betrokkenheid  | Inzet en vormgeving diverse werkvormen| Uitwerken leidraad | Uitwerken technische kaders gemeente

Doel leidraad

Aan 70% van de straten in  Steensel wordt in de komende drie jaar groot onderhoud uitgevoerd. Een gelegenheid bij uitstek om kritisch te kijken naar de inrichting en op zoek te gaan naar kansen om van Steensel een zo prettig mogelijke leefomgeving te maken die aansluit bij de behoefte van de mensen. Bewoners willen in ieder geval dat Steensel weer één dorp wordt. Maar wanneer voelt Steensel weer als één dorp? Hier is in een duidelijk verbinding tussen de fysieke openbare ruimte en de sociale aspecten die belangrijk zijn voor de bewoners en gebruikers van Steensel. Een werkgroep van betrokken bewoners ging met onze begeleiding op zoek naar het antwoord. Wij werkten dit uit in een leidraad. 

De leidraad beschrijft de wensen en aandachtspunten voor het dorp, op basis waarvan de verschillende ontwerpen gemaakt worden. Van én voor de bewoners, zodat zij van planvorming tot uitvoering steeds zelf kunnen toetsen of hun wensen voldoende terugkomen. 

Van discussie over persoonlijke ideeën zijn we langzaam overgegaan naar gezamenlijke wensen en opgaven
Deelnemer van de werkgroep ‘Steensel weer één dorp’
Wanneer is Steensel weer één dorp? We verzamelen aan de hand van verschillende thema's ideeën en wensen
Wanneer is Steensel weer één dorp? We verzamelen aan de hand van verschillende thema’s ideeën en wensen
Delen en bespreken van randvoorwaarden waar we rekening mee moeten houden
Delen en bespreken van randvoorwaarden waar we rekening mee moeten houden

Kort en intensief traject

In totaal waren er 8 weken beschikbaar om te komen tot een leidraad waar iedereen zich in kon vinden. Binnen die periode zijn 4 werkgroep bijeenkomsten gepland. Met een flink aantal onderwerpen te bespreken was het daarom heel belangrijk dat men elkaar tijdens de bijeenkomsten al snel kon vinden en dat alle opgehaald informatie snel uitgewerkt kon worden om de volgende sessie terug te koppelen. De gebruikte werkvormen zijn daarop afgestemd.

Leden van de werkgroep Kees de Korte en Hans Androg zijn tevreden over het proces en het resultaat. De Korte: ,,We zijn goed gehoord. Het is mooi om te zien hoe de vele ideeën en wensen langzaam getrechterd zijn tot een mooi plan.”
Eindhovens Dagblad

Bewoners aan het werk

Om de vraag “Wanneer is Steensel weer één dorp?” te beantwoorden maakten we gebruik van het model van positieve gezondheid van Machteld Huber. Bewoners spraken over onderwerpen als ‘Betrokkenheid met de omgeving en met elkaar’ en ‘Veiligheid en overlast’. Andere thema’s die aan bod kwamen zijn klimaatadaptatie, duurzaamheid en verkeer. Breed denken en discussiëren was de eerste opdracht.

Maar we hebben ook aandacht besteedt aan het begrenzen van de wensenlijst. Bewoners kregen de pet op van de projectleider en moesten zelf bepalen en bediscussiëren welke wensen wel en niet in de projectscope pasten. Dit was name belangrijk voor het begrip en het draagvlak. Van daaruit is ook nagedacht over hoe de wensen die niet in de projectscope pasten wellicht toch gerealiseerd kunnen worden. Soms bijvoorbeeld door bewoners zelf: “wij moeten zelf ook dingen doen”.  

Bewoners zijn projectleider en bepalen of de wensen 'wel', 'niet' of 'misschien' passen in de projectscope
Bewoners zijn projectleider en bepalen of de wensen ‘wel’, ‘niet’ of ‘misschien’ passen in de projectscope
Bewoners buiten aan de slag om de bruikbaarheid van de leidraad te toetsen
Bewoners buiten aan de slag om de bruikbaarheid van de leidraad te toetsen

Leidraad Steensel weer één dorp

De leidraad van de bewoners is inmiddels uitgewerkt op een poster. De achterkant van de poster is voorzien van de randvoorwaarde die de gemeente stelt aan de uit te voeren projecten. Zo is er nu een compleet handzaam document met de wensen, ambities en technische kaders voor Steensel. We kijken uit naar 2021, wanneer Steensel weer één dorp zal zijn.

De leidraad van de bewoners is inmiddels uitgewerkt op een poster. De achterkant van de poster is voorzien van de randvoorwaarde die de gemeente stelt aan de uit te voeren projecten. Zo is er nu een compleet handzaam document met de wensen, ambities en technische kaders voor Steensel. We kijken uit naar 2021, wanneer Steensel weer één dorp zal zijn

Wethouder Steven Kraaijeveld die de leidraad maandag in ontvangst nam zei trots te zijn op dit product van een doorsnee van de Steenselse bevolking, waar de rest mee aan de slag gaat (bron: Ed.nl)
Wethouder Steven Kraaijeveld die de leidraad maandag in ontvangst nam zei trots te zijn op dit product van een doorsnee van de Steenselse bevolking, waar de rest mee aan de slag gaat (bron: Ed.nl)
De leidraad Steensel weer één dorp. Klik op het plaatje voor een vergroting
De leidraad Steensel weer één dorp. Klik op het plaatje voor een vergroting