Meteen naar de inhoud

Burgerparticipatie voor een gezonde leefomgeving in Heikant-zuid

Van klimaatadaptatie tot gezondheid en vooral ook burgerparticipatie. Voor de renovatie van Heikant-zuid gaan we met een écht integrale aanpak voor een gezonde leefomgeving. De verharding in Heikant-zuid is toe aan grootschalig onderhoud. Dit is een uitgelezen kans om in contact te komen met de bewoners en hen te betrekken bij het nieuwe ontwerp voor hun woonwijk.

Overzicht van onze werkzaamheden

Communicatie tekening | Technisch onderzoek | Workshop sociale partners | Bewonersmarkt en bustocht| Schetsontwerp | Ontwerpatelier | Programma van eisen | voorontwerp

Workshop stakeholders en bewonersmarkt

​Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt in een wijk is het belangrijk om in gesprek te gaan met mensen die de wijk het beste kennen. Dit zijn natuurlijk de bewoners. Maar daarnaast worden belangrijke sociale partners, en dus kennis van de wijk, vaak vergeten. Denk hierbij aan de zorgverleners, handhavers, beheerders, de postbode, de woningbouwvereniging of maatschappelijke medewerkers. Wij organiseerden een workshop voor deze partners waarbij zij ons hun kennis en ervaring van de buurt hebben meegegeven.

Twee gemixte sociale teams in actie. Naast de koffievlekken, cake-kruimels en verdwaalde theelepels werd hier samen met de sociale partners gewerkt aan de mooie toekomst van Heikant-zuid.
Twee gemixte sociale teams in actie. Naast de koffievlekken, cake-kruimels en verdwaalde theelepels werd hier samen met de sociale partners gewerkt aan de mooie toekomst van Heikant-zuid.
Op pad door de wijk met de Heikantbus. Een toegankelijke en leuke manier om bewoners te spreken in hun eigen omgeving en echt gevoel te krijgen wat er leeft.
Op pad door de wijk met de Heikantbus. Een toegankelijke en leuke manier om bewoners te spreken in hun eigen omgeving en echt gevoel te krijgen wat er leeft.

Vervolgens was het de beurt aan de bewoners om hun wensen kenbaar te maken. Dit pakken wij op verschillende manieren aan om zoveel mogelijk informatie in te winnen. Bewoners konden in gesprekken hun vragen stellen, wensen noteren op post-its, aan de hand van foto’s opmerkingen noteren, op een grote plattegrond stickers plakken wat prettige of minder prettige plekken zijn en zelfs met een enorme Amerikaanse schoolbus een ritje maken door de wijk om ter plekke plus-, en minpunten in de wijk aan te wijzen.

​Een wijk is meer dan een gebied met een bepaalde technische onderhoudsstaat. Iedere wijk, zelfs ieder projectgebied is natuurlijk uniek en heeft zijn eigen verhaal. Daarom is burgerparticipatie zeer belangrijk en waardevol. De mensen zorgen ervoor dat het verhaal van de wijk vertaald wordt naar een nieuwe leefomgeving die past en aansluit bij hun wensen. Wij als adviesbureau en het team van de gemeente Tilburg kijken vervolgens als vakdeskundigen naar de wensen, vullen dit aan met eigen kennis en creëren zo een wijk die klaar is voor de toekomst en prettig is voor de bewoners. Kortom een gezonde leefomgeving voor en door de mensen.

Bewoners plakken stickertjes. Groen is een prettige plek, geel kan beter en rood is helemaal niet fijn. Placemaking, een handig middel voor een goed gesprek en een mooi vertrekpunt voor het ontwerp.
Bewoners plakken stickertjes. Groen is een prettige plek, geel kan beter en rood is helemaal niet fijn. Placemaking, een handig middel voor een goed gesprek en een mooi vertrekpunt voor het ontwerp.
Tijdens het ontwerpatelier mogen bewoners mee schetsen aan de eerste ontwerpen van de toekomstige situatie.
Tijdens het ontwerpatelier mogen bewoners mee schetsen aan de eerste ontwerpen van de toekomstige situatie.

Een databank vol informatie

We verzamelden een flinke hoeveelheid aan handgeschreven memobriefjes, e-mails, stickers met allerlei aandachtspunten. Ook uit gesprekken met bewoners en vakdeskundigen kwam veel informatie naar voren. Al deze informatie is zorgvuldig verwerkt in onze databank. Ruim 300 verschillende notities zijn voorzien van  kenmerken zoals locatie, thema, object en  bron. Ook is aangegeven wat er uiteindelijk met al deze punten is gedaan. Zo wordt waardevolle informatie maximaal benut. Dit is de basis voor een gedegen programma van eisen, de ontwerpvisie met onderliggen schetsontwerp en verdere uitwerkingen.

Ontwerpatelier

Na het maken van een schetsontwerp gaat het verder. Bewoners kregen de mogelijkheid om in een ontwerpatelier zelf mee te denken en te tekenen aan de verdere invulling van het ontwerp. Past het wel bij de omgeving of zijn er verbeteringen mogelijk? Naast de mogelijkheid tot ontwerpen was dit een kans om vragen te stellen en opnieuw het gesprek aan te gaan.

Programma van eisen en voorontwerp

Ruimte voor groen, meer verbinding met de kanaalzone en een veilige route naar het centrumgebied. Het zijn slechts een aantal speerpunten die dienen als fundament voor de visie voor de wijk Heikant Zuid. Deze visie is met de informatie van de belanghebbenden en de beleidstukken van de gemeente gebundeld en gebruikt voor het programma van eisen en het voorontwerp. De basis voor verdere technische uitwerking in een uitvoeringscontract.