Meteen naar de inhoud

Hart van Tilburg herleeft: Samen sterk in de renovatie Lange Nieuwstraat

In een ambitieus project heeft Plein Civiel het procesmanagement en de bewonersparticipatie van de omvangrijke renovatie van de Lange Nieuwstraat in Tilburg op zich genomen. Dit project, uitgevoerd in samenwerking met Gemeente Tilburg, Gebr. Van Kessel Wegenbouw en Cleverland, omvatte een uitgebreide wegrenovatie, inclusief rioolvervanging, aanleg van een nieuw regenwaterriool en een bodemsanering. Een bijzondere focus lag op intensieve burgerparticipatie, met als doel het creëren van een leefbare en duurzame stedelijke omgeving.

Overzicht van onze werkzaamheden

Coördinatie en procesbegeleiding bouwteam | Organisatie bewonersbijeenkomsten | Hosting en beheer projectwebsite | Verzameling en analyse bewonersfeedback | Vertaling feedback naar het ontwerp

Een uitdagende opgave

De Lange Nieuwstraat, een maar liefst 1,5 kilometer lange straat in het hart van Tilburg, stond voor een complexe renovatie. Maar liefst 3 jaar is aan de 6 fases van dit project gewerkt, begeleid door het bouwteam Lange Nieuwstraat. Dit project, aangedreven door de ambitie om een leefbare en duurzame stedelijke verbindingsweg te creëren, vereiste een nauwgezette aanpak waarbij rekening gehouden moest worden met de diverse stedelijke dynamieken en infrastructuuruitdagingen.

Samen sterk in participatie

Een kernaspect van dit project was de intensieve betrokkenheid van de omgeving. Plein Civiel nam het voortouw in het organiseren van circa 10 bewonersbijeenkomsten, waarbij een open dialoog met de bewoners centraal stond. De feedback van de bewoners werd zorgvuldig verzameld en geanalyseerd, waardoor het project kon rekenen op een breed gedragen draagvlak.

In totaal zijn maar liefst 650 bewonersreacties verzameld. Die we in onze ‘Buurtbank’ (database) hebben verzameld. Deze zijn automatisch voorzien van labels met locaties en trefwoorden en in handige selecties te printen. Zo konden vakspecialisten van de gemeente Tilburg gericht betrokken worden bij de opmerkingen uit hun vakgebied. Ook zijn deze bewonersreacties eenvoudig naspeurbaar in een later stadium van het project. Handig wanneer er later lokaal nog ontwerpwijzigingen nodig zijn.

In gesprek met de bewoners. Per uitvoeringsfase hebben we bijeenkomsten georganiseerd
Belangrijk voor de bewoners was de bereikbaarheid tijdens de uitvoering

Technische uitdagingen en innovatieve oplossingen

De technische uitdagingen in het project waren aanzienlijk, van de aanleg van een nieuw regenwaterriool tot de sanering van verschillende bodemverontreinigingen en dat allemaal in een krap dwarsprofiel. De bouwteamconstructie bood de nodige flexibiliteit om deze uitdagingen het hoofd te bieden, waarbij onvoorziene verrassingen in de ondergrond creatief en efficiënt werden aangepakt.

De rol van Plein Civiel

Als coördinator en procesbegeleider heeft Plein Civiel bij mogen dragen aan de succesvolle integratie van bewonersfeedback in het ontwerpproces, het faciliteren van constructieve bijeenkomsten van het bouwteam en het waarborgen van een transparante communicatie naar alle betrokken partijen.

Gaandeweg het project werd het bouwteam niet alleen een hechte club, maar bleek ook dat de intensieve samenwerking ons in staat stelde snel keuzes te maken. Dit was cruciaal om de voortgang van het project te waarborgen. Mooi om te zien hoe elk teamlid bijdroeg aan deze dynamiek, waardoor we gezamenlijk onze doelen konden bereiken
Martijn Peters, Procesmanager van Plein Civiel
Ondergrondsewerkzaamheden met veel impact op de omgeving
Groot materieel in de straat. Een goede bewonerscommunicatie is essentieel voor de juiste verwachtingen en dus het voorkomen van verassingen

De weg naar succes

Het project Lange Nieuwstraat is een toonbeeld van hoe complexe stedelijke renovaties, met de juiste aanpak en betrokkenheid van stakeholders, succesvol kunnen worden uitgevoerd. De flexibele bouwteamconstructie en de nadruk op burgerparticipatie hebben geleid tot een project dat niet alleen technisch hoogstaand is, maar ook breed gedragen wordt door de gemeenschap.

Het unieke aan dit project was de combinatie van technische complexiteit en de diepgaande betrokkenheid van de omgeving. De coördinatie door Plein Civiel, gericht op inclusiviteit en transparantie, maakte het mogelijk om samen met bewoners, gemeente, en uitvoerders een visie voor de Lange Nieuwstraat te realiseren die zowel innovatief als duurzaam is.

Projectleider Frans van Bokhoven van de gemeente Tilburg opent het project eind 2023
Het groen moet hier nog gepland worden, het resultaat is al goed zichtbaar