Meteen naar de inhoud

Integrale omgevingsscan van Groenewoud

De komende jaren gaat er in de wijk Groenewoud veel gebeuren en dit moet goed gestructureerd worden. Daarbij is goede afstemming is essentieel om projecten te versterken en te verbinden. Maar hoe pak je zoiets aan? De gemeente Tilburg zocht daarom naar een manier om alle ruimtelijke ontwikkelingen, projecten, transities en opgaves van Groenewoud in kaart te brengen. In goed overleg met de gemeente maakten Plein Civiel een integrale omgevingsscan waarop we al deze processen in beeld brachten. Zo creëerden we een overzichtelijke rode draad van alle ontwikkelingen. Geen langdradig rapport, maar gewoon een toegankelijk en makkelijk te lezen kaart. 

Overzicht van onze werkzaamheden

Inventarisatie en samenvatten beleidsdocumenten | Data analyse | Overzicht ontwikkelingen, kansen & opgaven | Integrale visualisatie omgevingsscan | Advies ontwikkelingen & kansen | Procesbegeleiding

Het doel van de quickscan was om toekomstige ontwikkelingen, projecten, wensen en knelpunten met elkaar in verband te brengen en overzichtelijk weer te geven. De omgevingsscan vervult meerdere functies. De integrale scan kan de meerjarenplanning van Tilburg optimaliseren en bijdragen aan een betere afstemming van nieuwe projecten in Groenewoud. Bovendien biedt de quickscan de mogelijkheid om individuele ontwikkelingen beter op elkaar af te stemmen of met elkaar te verbinden. Verder kunnen projectleiders en aannemers gemakkelijk zien wat, wanneer en waar er ontwikkelingen plaatsvinden. Door deze functionaliteiten worden knelpunten eenvoudiger en effectiever opgelost, worden kansen benut en worden problemen niet verschoven in tijd en ruimte.

Foto van werknemer achter een laptop werkende aan de omgevingsscan van Groenewoud
Visualisatie met een compleet overzicht van alle ontwikkelingen en aandachtspunten in Groenewoud en de omgeving
Kaart van de omgeving van Groenewoud
Kaart met de omvang van het projectgebied

Van beleidsdocumenten naar integrale kaart

Wat dit project waardevol maakt, is de integrale aanpak en de uitgebreide analyse die eraan ten grondslag ligt. Door middel van zes thema’s, zowel op fysiek als sociaal vlak, zijn alle ontwikkelingen in kaart gebracht. Deze thema’s omvatten o.a. onderwerpen zoals voorzieningen, klimaat, mobiliteit, duurzaamheid en verbinding met elkaar en de omgeving. Dit vereiste een alomvattende en diepgaande analyse van het gebied gebaseerd op beleidsdocumenten, planningen en stakeholders. Alle informatiebronnen werden nauwkeurig bijgehouden, zodat gebruikers makkelijk kunnen traceren waar informatie vandaan komt

Bovendien, in plaats van een uitgebreid en langdradig rapport hebben we een overzichtelijke kaart gecreëerd waarop alle belangrijke punten zijn weergegeven. Op deze manier kunnen projectleiders, planners, aannemers en beheerders eenvoudig zien wat er speelt in hun omgeving en waar ze rekening mee moeten houden. Zo is alle informatie overzichtelijk en toegankelijk.