Meteen naar de inhoud

Unieke participatie mogelijkheden op maat voor jouw project

Ontdek onze op maat gemaakte participatieaanpak die specifiek is afgestemd op jouw project. We adviseren je graag over de beste procesaanpak, waarbij we rekening houden met de doelgroep en de aard van het project. Met buurtbezoeken, bijeenkomsten en het inzetten van werkgroepen streven we naar een inclusieve betrokkenheid om een breed draagvlak voor de plannen en ontwerpen te creëren. Daarnaast bieden we via ons innovatieve online platform ‘Een fijne buurt‘! de mogelijkheid om jouw project naar een nog bredere doelgroep te brengen.

Met een buurtbezoek bereiken we laagdrempelig veel mensen met verschillende achtergronden

Wij geven er de voorkeur aan om onze projecten direct naar de buurt of locatie te brengen waar het project wordt uitgevoerd. Door een bezoek ter plaatse kunnen we praten met mensen van diverse achtergronden en leeftijden die normaal gesproken niet aanwezig zijn bij een bijeenkomst.

Mensen kunnen direct aanwijzen waar hun opmerkingen betrekking op hebben. Tijdens ons bezoek praten buurtbewoners ook met elkaar en vormen ze gezamenlijk hun mening. Ze worden gestimuleerd om echt na te denken over de gepresenteerde plannen en ontwerpen.

We kondigen ons buurtbezoek aan door informatieve flyers in de brievenbussen te bezorgen, met een overzicht van de tijden en locaties waar we aanwezig zullen zijn.

Gezamenlijk ambities vormgeven tijdens georganiseerde bijeenkomsten

Bijeenkomsten, zowel klein als grootschalig georganiseerd, bieden een unieke mogelijkheid om op een eenduidige manier een grote hoeveelheid informatie te delen. Ze zorgen ervoor dat alle bezoekers dezelfde informatie ontvangen, waardoor misverstanden worden voorkomen. De directe interactie tijdens deze bijeenkomsten stimuleert levendige discussies, betrokkenheid en bevordert de uitwisseling van kennis en ideeën.

Een belangrijk aspect van bijeenkomsten is de mogelijkheid om samen ambities te formuleren en ontwerpschetsen te maken. Dit proces leidt vaak tot het genereren van nieuwe ideeën en creatieve oplossingen. Het is een vruchtbare omgeving waarin de collectieve ideeën en inzichten van de deelnemers wordt benut.

Effectief omgaan met uiteenlopende belangen: een werkgroep als sleutel tot gedeelde resultaten

Wanneer er sprake is van tegengestelde belangen, de behoefte aan efficiënte projectuitvoering of een verlangen naar extra betrokkenheid, stellen we een werkgroep samen. Deze werkgroep komt regelmatig bijeen om gezamenlijk te brainstormen en te werken aan het project. Ons streven is om een diverse mix van deelnemers te hebben, waaronder bewoners en ondernemers, om zo een breed scala aan perspectieven in het project te kunnen integreren. Het uiteindelijke doel is om een plan of ontwerp te creëren dat draagvlak heeft bij alle betrokkenen.

Tijdens de bijeenkomsten delen de deelnemers hun belangrijkste punten en wensen, en gaan ze gezamenlijk in gesprek over mogelijke oplossingen voor het ontwerp. We bieden ondersteuning en begeleiding gedurende het hele proces van de werkgroep. Ook zijn we duidelijk over de randvoorwaarden rekening mee gehouden moet worden. Daarbij speelt de werkgroep ook een cruciale rol bij het communiceren van het project naar andere buurtbewoners.

Werkgroep Steensel
Werkgroep Steensel
Werkgroep Steensel

Bouw een betrokken gemeenschap online: ontdek ‘Een fijne buurt!’, ons innovatieve participatieplatform

We gebruiken onze website ‘Een fijne buurt’! voor online bedrijven- en bewonersparticipatie. Met dit innovatieve online platform brengen we jouw project naar een nog bredere doelgroep, bieden we een handig podium om mensen te informeren en verzamelen we waardevolle informatie op een overzichtelijke manier.

Op onze website kunnen organisaties direct communiceren met hun doelgroep. Bewoners en bedrijven vinden hier actuele informatie over het project, kunnen vragen stellen en hun mening eenvoudig delen. Voor opdrachtgevers bieden we de mogelijkheid om projectinformatie, achtergronden en contactgegevens te delen. Alles op een eenvoudige en overzichtelijke manier.

Betrokkenheid in beeld: praktijkvoorbeelden van succesvolle participatiemethoden

Hieronder presenteren we nog een aantal foto’s die illustreren hoe we participatie op maat in de praktijk realiseren. Laat je inspireren en ontdek hoe ook jouw project kan profiteren van effectieve participatie!

Bewoners plakken stickertjes. Groen is een prettige plek, geel kan beter en rood is helemaal niet fijn. Placemaking, een handig middel voor een goed gesprek en een mooi vertrekpunt voor het ontwerp.
Bewoners plakken stickers. Groen is een prettige plek, geel kan beter en rood is helemaal niet fijn. Placemaking, een handig middel voor een goed gesprek en een mooi vertrekpunt voor het ontwerp.
Niet iedereen is een ontwerper maar tekenen en schetsen kunnen we allemaal. Eenvoudige schetsjes van bewoners kunnen zorgen voor net die andere kijk op het geheel. Deze details maken projecten groots.
Niet iedereen is een ontwerper maar tekenen en schetsen kunnen we allemaal. Eenvoudige schetsjes van bewoners kunnen zorgen voor net die andere kijk op het geheel. Deze details maken projecten groots.
Een quiz, spel of andere manieren om informatie te verzamelen creëren sfeer en maakt het leuker. We gebruiken uiteenlopende communicatiemiddelen om de verschillende doelgroepen te bereiken.
Een quiz, spel of andere manieren om informatie te verzamelen creëren sfeer en maakt het leuker. We gebruiken uiteenlopende communicatiemiddelen om de verschillende doelgroepen te bereiken.
Twee gemixte sociale teams in actie. Naast de koffievlekken, cake-kruimels en verdwaalde theelepels werd hier samen met de sociale partners gewerkt aan de mooie toekomst van Heikant-zuid.
Twee gemixte sociale teams in actie. Hier werken we samen met onze sociale partners aan een mooie toekomst van Heikant-zuid.
Een traditionelere manier maar voor bepaalde projecten zeer nuttig. Het gesprek aan gaan en aan de hand van foto’s en plattegronden komen tot wensen en ideeën.
Data is van grote waarde. Wij verzamelen, analyseren en verbinden data om de beste keuzes te maken in projecten. Dit doen we met beschikbare data en met informatie die we zelf ophalen bij bewoners.
Misschien wel de eenvoudigste vorm. Op straat belanghebbenden gewoon aanspreken en enkele vragen stellen. Soms maken we daar een filmpje van om de meningen nog breder te kunnen delen.
Met de bus en tekeningen de straat in. Letterlijk op de plek waar het om gaat gaan we in gesprek met de bewoners. Uiteraard op de momenten dat het hen het best past.