Meteen naar de inhoud

Ontwerpvisie Goirkestraat Tilburg

De Goirkestraat vertelt het verhaal van Tilburg. De straat en de bebouwing weerspiegelen het ontstaan van de stad. Een stukje stad waar men trots én zuinig op is. In deze ‘stadsstraat’ met een eigen historische uitstraling wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld en het Textielmuseum en Museum de Pont zijn er gevestigd.

Overzicht van onze werkzaamheden

Interviewen stakeholders | Begeleiden ontwerpsessies | Integrale ontwerpvisie | Programma van eisen | Uitwerken ontwerpprincipes | Communicatieadvies en film

De opgave was om een ontwerpvisie voor de Goirkestraat te maken. Om deze straat voor bewoners en gebruikers vriendelijker te maken en de belevingswaarde flink te verbeteren. En dat is gelukt! Door de historische panden en achterliggende terreinen zichtbaarder te maken, met elkaar te verbinden, meer groen aan te brengen en het water meer ruimte te geven in het straatbeeld. De aandacht weer terug naar de straat en zijn historische omgeving, in plaats van naar de weg en het verkeer.

In de Goirkestraat zijn prachtige authentiek gebouwen uit de tijd van de textielindustrie te vinden.
In de Goirkestraat zijn prachtige authentiek gebouwen uit de tijd van de textielindustrie te vinden.
Ook de Goirkense kerk bepaalt het cultuurhistorische beeld van de straat.
Ook de Goirkense kerk bepaalt het cultuurhistorische beeld van de straat.

De aanleiding is groot onderhoud

De verharding en riolering in de Goirkestraat zijn al enige jaren aan groot onderhoud toe. Deze straat dient ook toekomstbestendig gemaakt te worden door een regenwaterriool, de Blauwe Ader, aan te leggen. Dé kans om direct ook de inrichting van de openbare ruimte aan te pakken. Enkele jaren geleden heeft de gemeente Tilburg de eerste projecten hiervoor opgestart. Omdat het bijzondere karakter van de straat, met haar historie en grote diversiteit aan functies, niet voldoende aandacht heeft gekregen in de initiatieffase van het project kwam het lastig van de grond.

We moeten bijzondere plekken als de Goirkestraat met een vakdiscipline overstijgende blik bekijken om er een toekomstbestendige straat van te maken
Wethouder Mario Jacobs

De ontwerpvisie als basis voor een bestuurlijke keus

Daaropvolgend ging Plein Civiel aan de slag met een ontwerpvisie waarin met alle betrokken partijen ruim voor de ontwerpfase een gezamenlijke, integrale visie voor de inrichting van de Goirkestraat werd opgesteld. Op deze manier worden goed afgewogen (bestuurlijke) keuzes gemaakt over de gewenste inrichting en discussies hierover in de ontwerpfase vermeden. Op verschillende manieren zijn stakeholders binnen dit project geïnformeerd en geënthousiasmeerd. Een werksessie op een inspirerende plek zoals museum de Pont, is één van de middelen die we daarvoor inzetten, naast het afnemen van straatinterviews. Korte gesprekken met bewoners, gebruikers en bezoekers waarin we hen vragen naar hun behoeften, ideeën, en wensen voor de Goirkestraat.

Een geheel nieuwe aanpak voor de gemeente Tilburg. Deze manier van werken leidt tot een goed onderbouwde ontwerpvisie op basis waarvan Plein Civiel een gedegen programma van eisen heeft opgesteld.