Meteen naar de inhoud

Onderzoek en advies: onze oplossing voor uw uitdaging

Wij geloven in een gestructureerde aanpak van vraagstukken die de openbare ruimte in een wijk of gemeente raken. En daarbij houden we van een hands-on samenwerking met onze partners. Onze integrale aanpak verzekert harmonie tussen beleid, visie, realisatie én beheer. Daarbij zetten we in op doelgerichte en goed uitvoerbare plannen en praktisch advies.

Dankzij onze aanpak en expertise in procesmanagement, participatie en het ontwerpen van openbare ruimtes zijn we in staat om een breed scala aan onderzoeken uit te voeren. Hiermee kunnen we antwoord geven op hele specifieke vragen en uitdagingen van onze opdrachtgever.

Samenvatting onderzoek en advies

Maatwerk is mogelijk door onze gestructureerde en integrale onderzoeksaanpak
Efficiënt en geautomatiseerd databeheer en informatieanalyse voor de juiste conclusies
Integrale benadering verzekert harmonie tussen beleid, visie, realisatie én beheer
Doelgerichte en goed uitvoerbare plannen
Onafhankelijk, objectief en praktisch advies

Maatwerk dankzij onze gestructureerde en integrale onderzoeksaanpak

We werken met een gestructureerde aanpak en een brede integrale benadering van de vragen die we krijgen. Hierdoor zijn we in staat om maatwerk te leveren. Ofwel, een oplossing te bedenken voor uw specifieke uitdaging.

We beginnen met het verzamelen en analyseren van informatie. Op basis van de informatie trekken we vervolgens objectieve conclusies. Op basis van deze conclusies schrijven we vervolgens ons advies of werken we een plan uit. Dit doen we altijd in goed overleg met onze opdrachtgever. 

Efficiënt en geautomatiseerd datagebruik

Ons onderzoek start doorgaans met het verzamelen van informatie. De data kan, afhankelijk van de vraag uit allerlei verschillende bronnen komen. We kijken bijvoorbeeld naar de specifieke paragrafen uit beleidsplannen die relevant zijn voor de onderzoeksvraag in kwestie. Daarnaast verzamelen we feedback en input van stakeholders die we tijdens interactieve workshops krijgen. Het kan ook gaan om een grondige buiteninventarisatie waarbij we de potentie onderzoeken om klimaatmaatregelen te implementeren. Bovendien hechten we veel waarde aan de stem van de gemeenschap; vandaar dat we ook, indien van toepassing, wensen en verzoeken van bewoners verzamelen via ons online platform ‘Een fijne buurt’.

Het komt regelmatig voor dat er erg veel informatie beschikbaar is. Dat is een uitdaging, omdat niet alle data even relevant of bruikbaar is. Daarom hebben we een systematische aanpak ontwikkeld en slaan we alle verzamelde data op in een speciaal door ons ontworpen database.

Van ruwe informatie naar heldere inzichten

Het pure verzamelen van data is echter slechts het begin. Om de informatie daadwerkelijk te kunnen benutten, koppelen we specifieke kenmerken aan elke data-eenheid. Dit betreft niet alleen trefwoorden, bronvermeldingen en datums, maar we kijken ook naar de context en het belang van de informatie. Zo labelen we data op basis van zijn status. Is het officieel beleid of wetgeving? Is het een langetermijnvisie of een meer directe ambitie van een organisatie? Of betreft het de specifieke wensen en verzoeken van stakeholders?

Dit geautomatiseerde en gestructureerde systeem stelt ons in staat om snel en effectief door de gegevens te navigeren. We kunnen gemakkelijk correlaties zien en trends opsporen. Door een combinatie van technologische tools en een doordachte methodologie, waarborgen we dat ons datagebruik efficiënt en doelgericht is.

Data-analyse met objectieve conclusies

In de hedendaagse informatiemaatschappij is het van belang om niet alleen gegevens te verzamelen, maar ook om deze op een gestructureerde en zinvolle manier te interpreteren. Hiervoor gebruiken we onze specifieke software, die is ontworpen om informatie op een efficiënte en nauwkeurige manier te rubriceren. Hiermee kunnen we flexibel indelingen maken, of het nu gaat om thema’s, de status van de informatie, of de actualiteit ervan.

Deze methodische benadering waarborgt dat de kern van ons onderzoek is gefundeerd op accurate en relevante gegevens. Het voorkomt dat we ons baseren op verouderde of irrelevante informatie, waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze bevindingen toenemen.

Van data naar betrouwbare conclusies

Wanneer de data eenmaal geordend en geanalyseerd is, is de volgende stap het trekken van objectieve conclusies. We zorgen ervoor dat elke conclusie goed onderbouwd is. Dit doen we door nauwkeurig te documenteren welke bronnen en methoden zijn gebruikt. Het is onze overtuiging dat een grondige, transparante aanpak leidt tot betrouwbaardere resultaten waarop we ons advies of plan baseren.

Onafhankelijk, objectief en bruikbaar advies

Op basis van de conclusies uit de informatieanalyse schrijven we een goed onderbouwd advies. Natuurlijk betrekken we hier ook onze eigen praktijkervaring bij. Zo zijn onze aanbevelingen niet alleen theoretisch onderbouwt, maar ook praktisch getoetst.

We schuwen er niet voor terug om kritisch te zijn. Deze kritische blik zorgt ervoor dat onze adviezen grondig, eerlijk en betrouwbaar zijn. Uiteraard gebeurt dit altijd in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever, zodat we samen kunnen zorgen voor een optimale afstemming van belangen en verwachtingen.

De bruikbaarheid van onze adviezen en plannen is voor ons erg belangrijk. Ze moeten niet alleen relevant zijn, maar ook gemakkelijk toepasbaar in de praktijk. Daarom besteden we veel aandacht aan de uitwerking van onze adviezen en plannen. We streven ernaar om pragmatische oplossingen te bieden die aansluiten bij de behoeften en omstandigheden van onze opdrachtgever. We willen niet alleen antwoorden te geven op de onderzoeksvraag, maar ook handvatten te bieden voor effectieve implementatie en zo bijdragen aan een duurzame verandering.

Het onderzoeksresultaat in diverse formats

We zorgen ervoor dat onze resultaten goed te begrijpen zijn voor een brede doelgroep en worden gepresenteerd in diverse formats. Dit kan in de vorm van een handboek, kaarten, tekeningen, GIS-data, een webpagina of bijvoorbeeld een brochure of presentatie.

Deze flexibele benadering stelt ons in staat om de presentatie van onze resultaten aan te passen aan de specifieke behoeften en voorkeuren van onze klanten en hun doelgroepen. Of het nu gaat om het overbrengen van complexe data aan professionals of het inzichtelijk maken van informatie voor het algemene publiek, we zorgen ervoor dat de vorm past bij de boodschap.

Voorbeelden in de praktijk

Een praktijkvoorbeeld hiervan is een informatiebord in een gemeenschapshuis. Hier kunnen bewoners in één oogopslag belangrijke informatie of aankondigingen zien. Een ander voorbeeld is een openbare website voor onderzoeken die breed gecommuniceerd moeten worden. Zo’n platform zorgt niet alleen voor transparantie, maar ook voor toegankelijkheid, zodat iedereen – van geïnteresseerde burgers tot beleidsmakers – gemakkelijk toegang heeft tot de resultaten en conclusies.