Meteen naar de inhoud

Advies verbeteren fietsparkeren centrum Tilburg

De gemeente Tilburg wil graag dat mensen met de fiets naar het centrum komen maar tegelijkertijd ontstaat er op sommige plekken overlast van teveel gestalde fietsen, de zogenaamde ‘hotspots’. Plein Civiel geeft integraal advies over het verbeteren van deze situatie. We spraken hiervoor fietsers, ondernemers, stedebouwkundige en beleidsmakers. We keken naar de vindbaarheid en toegankelijkheid van fietsenstallingen en kwamen met concrete oplossingen voor de hotspots en fietsvoorzieningen.

Overzicht van onze werkzaamheden

Interviews fietsers en ondernemers | Werksessie vakdeskundigen | (Nachtelijke) inventarisaties hotspots| Verbeteradvies fietsgarages | Verbetervoorstellen hotspots | Advies communicatie en handhaving

In de gemeente Tilburg zijn fietsers van harte welkom. Fietsen is gezond en voor jong en oud een toegankelijke manier om fit en vief te blijven. Daarnaast levert de fiets ook nog eens een positieve bijdrage aan het leefklimaat én het ruimtegebruik in de stad. Op één autoparkeerplaats kunnen namelijk ruim 10 fietsen staan. Er wordt dan ook steeds vaker gebruik gemaakt van de fiets. Dat is in Tilburg duidelijk te zien aan het aantal geparkeerde fietsen rondom het stadscentrum en het uitgaansgebied de Heuvel.

In de gemeente zijn ook de afgelopen jaren weer nieuwe voorzieningen voor het fietsparkeren gerealiseerd. En zijn inmiddels meerdere gratis en bewaakte fietsenstallingen in gebruik. Momenteel wordt het centraal station verbouwd en ook daar wordt het fietsparkeren aangepakt en flink uitgebreid. Maar toch, ondanks alle aandacht voor de fiets zijn er nog steeds plekken waar te veel fietsen bij elkaar staan en daar overlast of zelfs veiligheidsrisico’s kunnen veroorzaken.

Mijn fiets is in de stationsparkeergarage al twee keer gestolen en hier nog nooit. Daar moet ik helemaal naar boven en dat duurt veel te lang. Mijn fiets parkeren op het station, echt niet!”
Tilburgse bewoner
Fietsparkeren op een ongewenste plek. De fietsen ontnemen het zicht op het parkje en beïnvloeden het gewenste straatbeeld. Tegelijk lijkt het hek wel erg op een fietsenrek en zijn er in de buurt weinig alternatieven. Hoe pak je dat aan?
Fietsparkeren op een ongewenste plek. De fietsen ontnemen het zicht op het parkje en beïnvloeden het gewenste straatbeeld. Tegelijk lijkt het hek wel erg op een fietsenrek en zijn er in de buurt weinig alternatieven. Hoe pak je dat aan?

Fietsen mogen natuurlijk niet voor een nooduitgang staan en ook hulpdiensten moeten ongehinderd door kunnen. Om dat probleem aan te pakken zijn nu een aantal hotspots benoemd waar verbetering nodig is. Maar hoe pak je dat nu aan? Want alleen het aantal fietsbeugels vergoten heeft lang niet altijd het gewenst effect. En daarbij, de overdekte fietsgarages in de buurt staat vaak nog niet eens vol.

Plein Civiel helpt de gemeente Tilburg met het uitwerken van maatregelen om het fietsparkeren op de hotspots beter te organiseren. Zo zoeken we naar geschikte ruimte in de omgeving om fietsen te parkeren. Maar we gaan verder. We kijken bijvoorbeeld ook hoe de aanwezige fietsgarages beter benut kunnen worden. Ook communicatie speelt hierbij een grote rol.

Binnen de gemeentelijke organisatie overleggen we met verschillende adviseurs zoals de verkeerskundige, stedenbouwkundige en de landschapsarchitect. Maar ook de verantwoordelijke voor handhaving en de centrumcoördinator. We keken bij andere gemeenten en spraken over hun ervaringen met maatregelen die goed werken.

​Niemand weet echter beter hoe de situatie ter plaatse is dan de mensen die er zelf hun fiets parkeren of er wonen of werken. Tijdens onze inventarisatie gingen we het gesprek aan met mensen die hun fiets parkeren. Zelfs tot diep in de nacht en met de horeca ondernemers ter plaatse.

Weten mensen wel dat er fietsparkeergarages zijn, en dat het gratis is en bewaakt? Dat hebben we mensen gevraagd en het antwoord was opvallend vaak nee.
In de nachtelijke uren is de overlast van het fietsparkeren in het uitgaansgebied het duidelijkst. Natuurlijk willen we dat met eigen ogen zien. Zo ontdekken we dat er in de achterste rekken van de fietsenstalling nog veel plek is maar dat deze nauwelijks bereikbaar zijn doordat de rekken erg dicht op elkaar staan. Buiten zet men fietsen voor een nooduitgang.
In de nachtelijke uren is de overlast van het fietsparkeren in het uitgaansgebied het duidelijkst. Natuurlijk willen we dat met eigen ogen zien. Zo ontdekken we dat er in de achterste rekken van de fietsenstalling nog veel plek is maar dat deze nauwelijks bereikbaar zijn doordat de rekken erg dicht op elkaar staan. Buiten zet men fietsen voor een nooduitgang.
Advies verbeteren fietsparkeren centrum Tilburg

Adviesrapport

We hebben het rapport voorzien van een heldere toelichting, scherpe conclusies, gebruik gemaakt van veel visualisaties en (soms confronterende) foto’s. En dat sprak aan! De gemeente Tilburg is direct aan de slag gegaan met het uitvoeren van de acties en heeft het advies gedeeld met de inwoners van de stad. Zo is de rapportage op een aantal websites gepubliceerd en zijn er krantenartikelen over geschreven. Kijk, zo zien wij het graag! 

Fietsparkeren een probleem in uw gemeente?  Wij zoeken het graag voor u uit en geven passend advies voor iedere situatie.